perlan, skulpturer, island, reykjavik

Sprog og kultur

Det islandske sprog og kultur

Island blev koloniseret af norske vikinger i år 874. Selv om moderne islandsk har gennemgået mange ændringer i udtale og ordforråd, så taler islændingene stort set stadig vikingernes oprindelige sprog, ikke mindst på grund af landets geografiske isolation. For at bevare den sproglige mangfoldighed, er man meget tilbageholdende med at optage låneord på islandsk. I stedet skabes der nye ord, der beskriver moderne fænomener ved hjælp af sammensatte ældre ord. Island er også ene om at opretholde en anden national tradition, nemlig at bruge faderens navn i stedet for et efternavn. En islændings fornavn efterfølges af hans eller hendes fars navn, tilføjet -son eller -dóttir. Medlemmer af samme familie kan derfor have mange forskellige efternavne, noget der tit forvirrer udlændinge. Litteratur og kunst har trivedes i Island siden den første bosættelse og lever fortsat i enhver islændings hjerte. Rundt om i landet finder du mange interessante museer med lokale og historiske udstillinger. I Reykjavik blomstrer kulturlivet, og her finder du koncertsteder, teatre, en opera og gallerier med klassisk og moderne kunst.