Hyrbil på Island

Bilkørsel på Island

Det er ikke svært at køre bil på Island, men kræver koncentration og en vis kørselserfaring. Hastighedsgrænserne er lavere, og i fjeldene er mange veje ikke åbne om vinteren, da vintervejret gør dem ufremkommelige. Det er derfor vigtigt, at I vælger bil efter de ruter, I planlægger at køre på jeres islandsrejse.

De fleste veje i fjeldene og den indre del af landet er grusveje. Dette gælder også for visse dele af ringvejen rundt om øen. Belægningen på grusvejene er ofte løs (især langs kanterne). Ved modkørende trafik bør man sænke farten og køre forsigtigt forbi. Fjeldvejene er smalle og egner sig ikke til høje hastigheder. Det samme gælder for broer, hvor der ofte kun er plads til én bil ad gangen. De fleste fjeldveje er lukket frem til slutningen af juni, sommetider endnu længere beroende på overfladens beskaffenhed. Selv når vejene er åbne, kræver det en firhjulstrækker at køre på dem. Undersøg nøje, hvilke veje din valgte lejebil egner sig til at køre på.

Forbered dig godt og overhold færdselsreglerne. På den måde minimerer du risikoen for ulykker. Aktuelle informationer om vejret og vejene på Island finder du på det Islandske vejvæsens hjemmeside.

 

Kør Ringvejen rundt

Hovedvejen rundt om Island kaldes "Ringvejen" (Rigsvej 1) og er 1.399 km lang. Vejen forbinder de største byer og passerer gennem de mest interessante dele af landet. Ringvejen er størstedelen af vejen asfalteret og tosporet. Hastighedsgrænsen i byer er 50 km/timen og på landet er den 90 km/timen på asfalterede veje. Det tager cirka en uge at køre hele Ringvejen rundt, hvis man kører i et roligt tempo med mange stop på vejen.

Guide: Bilkørsel på Island

Video: Bilkørsel på Island

 

Bilkørsel på grusveje

Fra Ringvejen leder flere mindre veje til seværdigheder og mindre lokalsamfund. Størstedelen er grusveje, som kræver ekstra opmærksomhed under kørslen, men det er ikke et problem at komme frem med 2-hjulstrukne biler. Hastighedsgrænsen er 80 km/timen. Grusvejene har ofte en løs overflade, særligt ude i vejkanten, så kør forsigtigt. Hvis du møder modkørende trafikanter, skal du sænke farten for at minimere risikoen for stenslag. Vejene er smalle, specielt over broer, hvor kun ét køretøj kan passere ad gangen. Det er almindeligt, at får og islandske heste krydser vejene.

Bilkørsel i højlandet og på F-veje

Kørsel på fjeldvejene kræver en 4-hjulstrukket bil med frigangshøjde. Disse grusveje er ofte meget smalle og ikke velegnede til hurtig kørsel. Fjeldvejene er markeret med et F foran vejnummeret på skilte og kort. Der er kun mulighed for assistance i lille udstrækning, og mobildækningen er yderst begrænset. De fleste fjeldveje er lukkede frem til slutningen af juni eller senere, fordi våde og lerede forhold gør dem helt ufremkommelige.

Guide: Bilkørsel i højlandet

Hastigheder og andre regler

Den højeste tilladte hastighed på Island er 50 km/t i byer, 80 km/t på grusveje på landet og 90 km/t på asfaltveje. Det er lovpligtigt at have lys på bilen både dag og nat. Det er lovpligtigt at bruge sikkerhedssele, og islandsk lov forbyder også enhver form for kørsel i alkoholpåvirket tilstand.